Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó Trân trọng báo tin: YĂ MÉLANIE BRINH

Cáo Phó Trân trọng báo tin: YĂ MÉLANIE BRINH

04/08/2016

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

 

Giáo Phận Kon Tum

& Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum 

Trân trọng báo tin:

YĂ MÉLANIE BRINH

Sinh ngày 08 tháng 7 năm 1956,

tại Kon Mơnei Kơtu – xã Đak Blà – thành phố Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 19h00 Thứ Tư, ngày 03.8.2016

Thánh lễ An Táng lúc 9h00 Thứ sáu, ngày 05.8.2016

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Yă  MÉLANIE sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM Kính Báo

Advertisements
%d bloggers like this: