Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của các Giáo Hạt:

Thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của các Giáo Hạt:

04/08/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo

tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của các Giáo Hạt:

  1. Giáo Hạt Kon Tum:

* Thời gian: từ  8g30 đến 12g00 Thứ Ba, ngày 09.8.2016

* Địa điểm: Nhà Thờ Kon Jơdreh, xã Đăk Bla, tp Kon Tum

  1. Giáo Hạt Chư Păh:

* Thời gian: từ  8g00 đến 12g00 Thứ Ba, ngày 09.8.2016

* Địa điểm: Nhà Thờ Hà Bầu, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

— 

 

Advertisements
%d bloggers like this: