Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Văn phòng TGM xin đính chính trong thông báo chiêu sinh Yao Phu 2016:

Văn phòng TGM xin đính chính trong thông báo chiêu sinh Yao Phu 2016:

04/08/2016

Văn phòng TGM xin đính chính trong thông báo chiêu sinh Yao Phu 2016:

Hạn chót nhận đăng ký lớp Yao Phu trẻ khóa VI là ngày 20 tháng 8 năm 2016

(trong thông báo chiêu sinh vừa qua ghi ngày 20 tháng 6 năm 2016).

Xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM.

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

Advertisements
%d bloggers like this: