Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức, Video > Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận Sài Gòn.

06/08/2016

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng –

Bài giảng của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương

được cử hành vào lúc 08g30 ngày 04.8.2016 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Đoạn Video Clip

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận Sài Gòn

Công Giáo

Published on Aug 3, 2016

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

GPKONTUM (06/08/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: