Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Vui Mừng Đợi Trông

Vui Mừng Đợi Trông

06/08/2016

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

 Kn 18, 6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12, 32-48

 

 

VUI MỪNG ĐỢI TRÔNG

 Bài suy niệm

 Đó chính là chủ đề phụng vụ hôm nay, nhắc lại tính duy nhất của đức hy vọng. Bài đọc 1 (Kn 18,6-9): “Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy, như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù” (câu 7). Bài đọc 2 (Dt 11,1-2.8-19), Thư Do thái nói đến niềm tin và hy vọng của tổ phụ Abraham và bài Tin Mừng Luca nói đến việc thắt lưng và chong đèn của người đầy tớ chờ đợi chủ đi ăn tiệc cưới về. Các bài đọc nói đến những biến cố quá khứ như nhắc cho người tín hữu biết họ đang sống thời điểm lắng nghe Lời Chúa và chờ đợi Chúa đến: niềm vui của dân Do thái trong đêm giải phóng, niềm tin giúp Abraham vượt qua mọi thử thách, sự tỉnh thức của người môn đệ khi phục vụ Nước Trời. Tất cả cấu tạo nên nơi người nghe một niềm hy vọng được đổi mới dựa vào những biến cố cứu độ. “Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá” (Lc 12,33).

Những bài đọc nầy nói với người tín hữu công giáo, họ là những người thừa tự ân huệ lễ Vượt qua, là con cháu của tổ phụ Abraham, là những người đầy tớ tỉnh thức đợi chủ về, “tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến”. Hạnh phúc cho đầy tớ khi chủ về còn thấy tỉnh thức, chủ sẽ ký thác cho người đó quản lý công việc nhà. Giáo hội của Chúa là dân tộc sống kỷ niệm những biến cố ơn cứu độ, là dân tỉnh thức , là đầy tớ canh phòng và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Một mẫu gương sống đức tin được nhắc lại cho chúng ta : tổ phụ Abraham, cha của những kẻ tin.

Nhờ tin mà cụ già Abraham đã trở thành cha của một dân tộc vĩ đại, được nhận đất hứa làm gia nghiệp; nhờ tin mà bà Sara, vợ ông, đã trở thành người mẹ vào lúc tuổi đã hết thời sinh nở. Cũng vậy nhờ tin mà người Ki tô hữu được Nước Trời làm gia nghiệp: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta trông thấy” (Dt 11,1). Người lương dân chỉ có niềm hy vọng trần thế mà không có đức cậy trông. Niềm hy vọng trần thế thì chấm dứt nơi trần gian, đức cậy trông đưa người tín hữu đi vào sự sống đời đời với Thiên Chúa.

Tuy nhiên sự chờ đợi của Dân Thiên Chúa không phải là thụ động khoanh tay chờ sung rụng, nhưng là tích cực chờ đợi, sống đức cậy trông hy vọng được Thiên Chúa viếng thăm và cứu thoát, chờ đợi trong chu tất bổn phận, trong năng động lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Nghĩa là người tín hữu chuyển biến đức tin trong tâm hồn thành đức ái trong hoạt động xã hội. Tin Thiên Chúa chân thật, và sống chân thành trong lời ăn tiếng nói, là hai điều cần đi đôi với nhau; cũng như tin Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương tha nhân là điều phù hợp với đạo lý của Chúa dạy. Đó là tư cách của người đầy tớ khôn ngoan và trung thành tỉnh thức chờ đợi chủ trở về.

Đức tin và đức cậy trông đi đôi với nhau, có tin thì mới có cậy trông, tin Thiên Chúa toàn năng mới hy vọng sự cứu giúp đến từ Thiên Chúa. Cũng như đức tin cần được biểu lộ ra bên ngoài bằng đức ái. Sự liên kết giữa ba nhân đức nầy làm nên cột trụ đời sống tâm linh nơi người tín hữu. Cả ba nhân đức tin cậy mến được gọi là nhân đức đối thuần, nghĩa là được Thiên Chúa ban tặng để tin cậy mến Thiên Chúa, cho nên chỉ người Ki-tô hữu mới có đức tin, đức cậy và đức mến theo nghĩa chặt của từ ngữ.

Lạy Chúa Giêsu, băng qua những thử thách và hoàn cảnh có khi đen tối trong gia đình, trong cuộc sống, xin cho con đừng bao giờ mất niềm hy vọng sống lại, vì đêm có dài thì hừng đông có lúc vụt sáng, xin cho con luôn tỉnh thức tìm kiếm Nước Trời. Amen.

Lm. Lui Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (06/08/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: