Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Sẵn Sàng Tỉnh Thức

Sẵn Sàng Tỉnh Thức

07/08/2016

   SẴN SÀNG TỈNH THỨC

Anh em hãy thắt lưng cho gọn,

thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35)

 Người đời chuộng cân đai áo mũ

Chúa dạy con phải thắt lưng đai

Như người tôi tớ miệt mài

Thi hành ý Chủ chẳng phai tấc lòng

 

Đêm khuya khoắt đèn chong sáng tỏ

Mắt đăm đăm đợi Chủ trở về

Gian trần yêu Chúa say mê

Mến thương đồng loại trọn bề tín trung

 

Chúa mang đến Tin Mừng vĩ đại

Tôi trung Ngài loan báo muôn dân

Tận tình phục vụ dấn thân

Chính là cung cách thần dân Nước Trời

 

Càng phục vụ càng nên giống Chúa

Đấng hạ mình phục vụ môn sinh

Như người tôi tớ tận tình

Ban muôn ơn phúc tái sinh tâm hồn

 

Là Chủ Tể càn khôn Chúa đến

Với chúng con từ bến tương lai

Gọi lòng thức tỉnh những ai

Còn đang mê mải tiền tài phù hoa

 

Chỉ có Chúa mới là kho báu

Mở ra cho cuộc sống chúng con

Niềm vui hạnh phúc vĩnh tồn

Đồng bàn với Chúa tâm hồn thỏa thuê

 

Đai lưng thắt Chủ về con đợi

Ngọn đèn tim thắp sáng lửa trời

Mến tin hy vọng khôn nguôi

Bên con Chúa đến Nước Trời tặng ban

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (08/07/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: