Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Chư Prông

Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Chư Prông

08/08/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Chư Prông:

* Thời gian: từ 8g00 đến 12g00 Thứ Hai, ngày 08.8.2016

* Địa điểm: Nhà Thờ Đức Hưng, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, Gia Lai

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (08/08/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: