Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Pleiku

Tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Pleiku

08/08/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 8.2016 của Giáo Hạt Pleiku:

* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 Thứ Tư, ngày 17.8.2016

* Địa điểm: Công Đoàn Phaolô Thiên Ân (Rẫy), Giáo Xứ Plei Chuet, thành phố Pleiku

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (08/08/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: