Home > Gia Đình Ơn Gọi, GiáoPhận, Giới Thiệu, LM-Tu Sĩ > Thông Báo Chiêu Sinh Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

Thông Báo Chiêu Sinh Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

10/08/2016

Giáo Phận Kontum

Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP ƠN GỌI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ 2016

Kính gửi: Quý Cha trong Giáo phận Kontum.

Hàng năm vào dịp đầu tháng tám  Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum có tổ chức chiêu sinh lớp ơn gọi thiếu nữ người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, đủ sắc tộc. Riêng năm nay có Tổng Tu Nghị nên tổ chức cuối tháng tám, ngày 25-8

Để được nhận vào Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, ứng sinh phải hội đủ những điều kiện sau đây :

  • Đã học xong lớp 12 hoặc có bằng tú tài.
  • Là một thiếu nữ có sức khỏe và lành mạnh về tinh thần.
  • Có một ý hướng ngay lành.
  • Có khả năng đạt đến sự trưởng thành nhân bản và Kitô hữu để có thể sống trong cộng đoàn và thi hành những hoạt động của Hội Dòng.

Xin quý Cha giới thiệu cho chúng con các em muốn dâng hiến trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, để phục vụ cho chính bà con dân tộc của mình trong Giáo Phận. Xin quý cha gửi Bản Đăng Ký và Giấy Giới Thiệu cho yă Solange Y Thủy trước ngày 19 tháng 8 năm 2016, để chúng con có thể sắp xếp chương trình cho các em.

Thời gian sơ tuyển từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2016.

Các em sẽ tập trung vào lúc 8g00, thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại Dòng Ảnh Phép Lạ 14 Nguyễn Huệ, Kontum. (Xin Quý Cha nhắc các em mang đồ dùng cá nhân, Sách Tân Ước, bút vở…).

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha.

Xin Chúa và Mẹ Ảnh Phép Lạ ban nhiều ơn lành và chúc phúc cho công việc của quý cha.

Kontum, ngày 08 tháng 8 năm 2016

Ban Đào Tạo

Yă Jos Prưnh

G.C: Số điện thoại của

Yă Thủy 016 53 272 226

Yă Prưnh 0975 13 98 90

GPKONTUM (10/08/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: