Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức, Video > Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam đã chủ tế Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang

Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam đã chủ tế Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang

15/08/2016

Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang.

Vào lúc 17g30 ngày 14.8.2016, Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam đã chủ tế Thánh Lễ Vọng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang.

Published on Aug 14, 2016

Nguồn: Tổng Giáo Phận Huế

GPKONTUM (15/08/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: