Home > Ban MV-ĐoànThể, Sinh viên- hoc sinh, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Con cái của một hôn phối khác đạo.

Con cái của một hôn phối khác đạo.

17/08/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin đăng tiếp  “thắc mắc và giải đáp Giáo luật”. Trong mục sau đây: vấn đề “rửa tội hay không rửa tội cho những đứa con sinh ra trong một hôn phối khác đạo?”. Điều quan trọng hạnh phúc gia đình là cần tạo môi trường tôn giáo trong gia đình, đặc biệt là giáo dục đức tin con cái bằng gương sống tôn giáo thực hành của mình. Bổn phận đó theo đuổi suốt đời người công giáo, chứ khôn g phải cam kết cho qua chuyện được chồng, được vợ, để rồi an tâm vì đã lập gia đình đúng theo qui chếluật hôn nhân gia đình công giáo.

  1. Con cái của một hôn phối khác đạo.

 

 

Kính thưa Cha,

Trong phần cha trả lời cho chị Nguyễn thị TL (số 10) về vấn đề rửa tội hay không rửa tội cho những đứa con sinh ra trong một hôn phối khác đạo, con không đồng ý với cha về phần câu trả lời: “Điều này không bắt buộc phía bên không công giáo phải tuân theo…” Thưa cha như vậy những đứa trẻ con ấy sau này sẽ ra sao? Giáo hội có văn kiện nào rõ ràng qui định điều này không hay chỉ là do ý kiến cá nhân của cha thôi?

Con biết hỏi như vậy có thể “hurt” cha, nhưng con phải nói lên những điều con suy nghĩ và thắc mắc.

Nếu cha không buồn con, xin cha trả lời cho con.

Văn Tâm, Adelaide

********************

Thăm bạn Văn Tâm,

Cám ơn bạn về sự thành thật giải bày trong lá thư gửi cho tôi, thật khó tìm được những người “honest” như bạn. Giả có đi chăng nữa, họ cũng sẽ gài rằng có người đến hỏi rằng, có người thắc mắc rằng v.v…chứ không nêu tên thật của mình như bạn. Đáng yêu thay. Để đáp lại tấm thịnh tình của bạn, tôi xin trả lời đầy đủ như sau:

“ Điều này không bắt buộc phía bên không công giáo phải tuân theo…”

Theo Giáo Luật chung trước năm 1970, nếu hai người mà chỉ một người là công giáo, muốn thực hiện hôn phối theo nghi thức công giáo thì cả hai người phải ký giấy cam đoan trước mặt linh mục chủ sự hôn phối rằng những đứa con sẽ được sinh ra do hôn phối khác đạo của họ sẻ được rửa tội và dạy dỗ trong tâm tinh thần công giáo. Đó cũng là điều kiện để Giáo hội ban phép chuẩn cho hôn phối được thực hiện hợp pháp và thành sự.

Năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI qua văn kiện Matrimonica Mixta đã ấn định lại như sau:

Phía bên không công giáo không phải thề hứa hay ký giấy tờ gì liên can đến việc rửa tội hay không cho con cái sẽ sinh ra sau này.

Phía bên công giáo phải ký hai loại cam đoan liên hệ đến tôn giáo:

(1) Thề hứa sẽ gìn giữ và trung thành với đức tin công giáo họ đang có. (2) Thề hứa sẽ cố gắng hết sức trong việc rửa tội và giáo dục con cái theo giáo huấn của Giáo hội công giáo cho những đứa con sẽ có sau này.

Vì người không công giáo không phải ký một giấy tờ gì liên hệ đến vấn đề này, nên vị chủ sự hôn phối phải ký một tờ giấy xác định rằng hai lời cam đoan của phía bên công giáo đã được thông tri cho bên không công giáo. Xin nhớ chỉ thông tri cho bên không công giáo mà thôi.

Như vậy những đứa con ấy sau này sẽ ra sao? Những đứa con ấy sau này sẽ là người công giáo, nếu trước đó chúng đã được rửa tội và ngược lại, chúng sẽ không là người công giáo, nếu chúng đã không được rửa tội.

Giáo hội có văn kiện nào rõ ràng qui định điều này không hay chỉ là do ý kiến cá nhân của cha thôi? Văn kiện đã được đề cập ở trên, đó là văn kiện “Matrimonica Mixta” do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành năm 1970.

Những giải đáp trong mục này, như tiêu đề, đã được căn cứ trên Giáo Luật và các sắc lệnh chính thức của Giáo Hội liên hệ, không phải là ý kiến cá nhân. Ý kiến cá nhân nếu có, sẽ được ghi chú ngay bên cạnh.

Con biết hỏi như vậy có thể “hurt” cha, nhưng con phải nói lên những điều con suy nghĩ và thắc mắc! Chân thành cảm ơn bạn và xin xác định: tôi không bị “hurt”.

Chúc bạn Văn Tâm luôn vui trong Chúa.

GPKONTUM (17/08/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: