Qua Cửa Giê su

21/08/2016

QUA CỬA GIÊSU

Hãy chiến đấu để qua được
cửa hẹp mà vào”
(Lc 13, 24)

 

Trong lúc Chúa tiến về Thành Thánh

Chịu khổ hình để cứu muôn dân

Một người hỏi Chúa phân vân:

Ít người được cứu phải chăng, thưa Thầy?

 

Chúa đáp lại điều này quan trọng

Là tìm ra lẽ sống con đường

Của Ơn cứu độ tình thương

Đâu là cuộc chiến can trường Đức Tin

 

Hãy cố gắng lách mình qua cửa

Vì nhiều người không thể bước qua

Giêsu cửa hẹp hiền hòa

Dẫn đưa ta đến với Cha nhân lành

 

Bên trong cửa là bàn Tiệc Thánh

Cha muôn đời thết đãi đoàn chiên

Giêsu cánh cửa bình yên

Đón chờ người thế khắp miền nhân sinh

 

Biết khiêm tốn hạ mình thơ bé

Tuân theo giờ gia chủ đề ra

Không bằng sức mạnh riêng ta

Nhưng nhờ Ơn Chúa chan hòa niềm vui

 

Người nhỏ bé mới qua Cửa hẹp

Vững lòng tin chẳng chút nghi nan

Giêsu chạm thấu tâm can

Biến con thành tấm lòng tràn xót thương

 

Cửa Giêsu mở Đường ánh sáng

Soi loài người biết phận tội nhân

Được Người tha thứ canh tân

Bước vào cửa hẹp hồng ân Nước Trời.

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (21/08/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: