Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Video > Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức do Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự, tại Giáo xứ Plơi Athai,

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức do Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự, tại Giáo xứ Plơi Athai,

22/08/2016

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin giới thiệu

ĐOẠN VIDEO CLIP:

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức do Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ sự, tại Giáo xứ Plơi Athai, Gp. Kontum (huyện Phú Thiện, tỉnh Gialai) cho 253 thanh thiếu niên dân tộc Jrai, vào ngày 10/08/2016.

GPKONTUM (22/08/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: