Chỗ Của Chúa

29/08/2016

CHỖ CỦA CHÚA

Đức Giêsu bảo: “Khi anh được

mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối”

(Lc 14, 10)

 

Nếu con chọn vào ngồi chỗ cuối

Là vì mong theo Chúa Giêsu

Sống hiền lành rất mực khiêm nhu

Để đỡ nâng con người yếu đuối

 

Chỗ của Người Cõi Trời, chỗ nhất

Nhưng hạ mình mặt đất náu nương

Tìm hy sinh phục vụ khiêm nhường

Luôn thứ tha chữa lành nhân thế

 

Thân phận Người bị đời vứt bỏ

Đã trở thành đá góc tình yêu

Để xây nền Hội Thánh phong nhiêu

Cho thế trần ngôi nhà hiệp nhất

 

Chỗ của Người thấp hơn bụi đất

Chân môn sinh Chúa rửa ân cần

Mong còn gì níu lại tình thân

Người tự hạ quên mình tha thứ

 

Chỗ của Người tứ bề rộng trải

Đón người nghèo bất hạnh què câm

Vào bàn tiệc Nước Trời hồng ân

Chẳng hề mong nhân trần báo đáp

 

                             Chỗ của Người là luôn tiến bước                               

Trong Thánh Thần mật thiết với Cha

Sống chân thành quảng đại vị tha

Cho đến cùng công trình cứu rỗi

 

Xin đặt con vào chỗ của Chúa

Chỗ nghèo hèn chan chứa Tình Yêu

Trong gia đình Hội Thánh huyền siêu

Cho Danh Cha muôn đời hiển trị.

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (29/08/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: