Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Tự Do Dấn Thân

Tự Do Dấn Thân

31/08/2016

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

Chúa Nhật Thường Niên 23 Năm C

Kn 9, 13-18; Plm 9b-10.12-17;Lc 14,25-33

  

TỰ DO DẤN THÂN

 

 Bài suy niệm

 Trong tôn giáo cũng như trong tình yêu, tự do là yếu tố then chốt đem lại cho việc hành đạo và cho tình yêu giá trị cao quý của nó. Không có tự do, ngay cả việc làm đạo đức cũng giảm hết giá trị, làm việc dưới sức ép và sự đe dọa có thể mang lại thành tựu kinh tế vật chất, nhưng sẽ giảm thiểu đi đến triệt tiêu giá trị đạo đức.

Chúa Giêsu đang trên đường đi lên Giêrusalem (Lc 13, 22), Người biết Người đi về đâu và sự gì chờ đợi Người tại thành thánh Giêrusalem. Cái chết ! Người quả quyết lên Giêrusalem một cách tự nguyện với đầy đủ ý thức, để hoàn tất ơn cứu chuộc nhân loại. Sự tự nguyện của Người không gây sức ép trên người khác. Người tôn trọng tự do của môn đệ. Bằng một cử chỉ biểu tượng, Chúa Giêsu quay lại phía đám đông đang đồng hành với Người, Người tuyên bố minh bạch những điều kiện khắt khe và dứt khoát cần phải có cho kẻ muốn làm môn đệ của Người: “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê su. Người quay lại bảo họ: ‘Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm muôn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.’” (c.25-27. Bài Tin Mừng Lc 14,25-33). Đó là sự mâu thuẫn của Tin Mừng. Sự lựa chọn nầy nghiêm trọng như thể xây một tòa tháp hay dẫn binh đi đánh trận, nó đòi hỏi một sự dấn thân triệt để, phải đắn đo cân nhắc cẩn thận trước khi bắt tay vào việc.

Cần phải có Đức Khôn Ngoan tham dự, con người mới có thể làm việc lựa chọn đúng đắn như thế và nhờ vậy họ được cứu độ. Nhờ Đức Khôn Ngoan “đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Bài đọc 1. Kh 9,18). Dĩ nhiên đây là khôn ngoan theo cái nhìn từ phía Thiên Chúa chứ không phải là khôn ngoan theo kiểu người đời. Cái khôn ngoan mà thánh Phaolô khi ngồi tù đã năn nỉ ông Philêmôn thay đổi quan niệm về tương quan ông chủ và đầy tớ, thay thế vào đó là tương quan huynh đệ đối với người nô lệ có tên là Ônêximô, người nô lệ nầy đã bỏ ông chủ mình là Philêmôn mà trốn; và thánh nhân đã van xin ông Philêmôn nhận lại người nô lệ đó bằng những từ ngữ rất đáng thán phục: “Ônêximô đã xa anh một thời gian , có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến” (Bài đọc 2. Pl 15-16). Thánh Phao-lô đã xin người bạn cũ của mình tự nguyện làm sự khôn ngoan bằng thay đổi mối tương quan chủ/ nô thành huynh/ đệ, mà không làm mất tự do của một ông chủ.

Trong sự lựa chọn theo kiểu Khôn Ngoan của Thiên Chúa, ta thấy có sự đảo lộn bậc thang giá trị, có khả thể kiến tạo một nô lệ thành người anh em, nó bao hàm một sự vượt lên trên những tình cảm thông thường, tạo ra một tương quan bằng hữu, một chân trời mới đầy yêu thương và tha thứ. Việc dấn thân theo Chúa Giêsu cũng vậy, không phải là tình cảm tự nhiên, thích thì ở, dở thì bỏ đi. Nhưng nó luôn đòi hỏi sự cương nghị và dứt khoát chấp nhận bổn phận như thập giá hằng ngày, là cái giá phải trả cho việc chọn lựa làm môn đệ của Chúa Giêsu. Điều kiện không mấy hấp dẫn vì nó khắc nghiệt nhưng nó đem lại sự sống và hạnh phúc cho những ai được Thánh Thần hướng dẫn. Điều kiện nầy được văn hào Paul Claudel (Pháp) mô tả qua tác phẩm “La porte étroite” (Khung cửa hẹp) như quy luật của sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Chúa trên môi miệng nhưng có khi trong cuộc sống chúng con không dứt khoát hoàn tất bổn phận hằng ngày như điều kiện cần có để làm môn đệ của Chúa. Xin thêm cho con đức can đảm. Amen

 Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (31/08/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: