Archive

Archive for 03/09/2016

Làm Môn Đệ Chúa

03/09/2016 Leave a comment

     LÀM MÔN ĐỆ CHÚA

“Ai trong anh em không từ bỏ hết

những gì mình có, thì không thể

làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33)

Giữa trời đất bao la vời vợi

Đám đông người theo Chúa Giêsu

Người liền ban một huấn từ:

Ai theo Ta hãy khước từ mình đi

 

Chúa bày tỏ con đường chân lý

Là không được cản trở chúng ta

Cho dù người ấy mẹ cha

Vợ con, bạn hữu hay là thiết thân

 

Không chỉ bỏ những gì mình có

Như tiền tài danh vọng tiếng tăm

Mà còn dâng hiến toàn thân

Mở lòng cho Đấng đổ tràn Tình Yêu

 

Nhờ Phép Rửa ta thành môn đệ

Lớn lên trong từ bỏ hy sinh

Canh tân lột xác chính mình

Tuyên xưng Danh Chúa niềm tin vững vàng

 

Môn đệ Chúa sẵn sàng bỏ hết

Như chính Ngài Thánh Tử Giêsu

Vinh quang Thiên Chúa khước từ

Mặc thân nô lệ sống như người phàm

 

Ngài tự hủy để rồi trọn vẹn

Sà vào lòng Thương Xót của Cha

Tỏ cho nhân loại tình Cha

Qua lòng thành tín hải hà thiên thu

 

Theo chân Chúa, con từ bỏ hết

Xin nép mình trong Đấng từ nhân

Vai mang Thập Giá thân mình

Cùng Người tiến tới Phục Sinh mỗi ngày.

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (03/09/2016) KONTUM