Archive

Archive for 05/09/2016

Thánh Lễ Phong Thánh Cho Mẹ Têrêsa Calcutta Tại Vatican

05/09/2016 Leave a comment

Thánh Lễ Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta tại Vatican

Thánh Lễ Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành trước thềm Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ rưỡi sáng Chúa Nhật 04.9.2016.

Cùng đồng tế Thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô đã có khoảng 70 Hồng Y, 400 Tổng Giám Mục Giám Mục, 1.700 linh mục trong đó có 600 vị giúp ĐTC cho tín hữu rước lễ. Tham dự thánh lễ, ngoài ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh còn có phái đoàn đại diện của 20 quốc gia, do 13 quốc trưởng và thủ tướng hướng dẫn gồm các nước: Albania, nguyên Cộng hoà Jugoslavia Macedonia, Ấn Độ, Kosovo, Tây Ban Nha, San Marino, Đài Loan, Nigeria, Honduras, Italia, Vương quốc Monaco, Hoà Lan, Ghana, Bosni Erzegovina, Panama, Hoa Kỳ, Áo, Croazia, Montenegro, Belize và 2 tổ chức quốc tế là Luơng nông quốc tế FAO và Lương thực thế giới PAM. Cùng tham dự thánh lễ có hơn 100.000 tín hữu, trong đó có 45.000 thành viên các tổ chức thiện nguyện về Roma mừng Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đặc biệt cũng có 1.500 người nghèo, hành khất, vô gia cư, bị bỏ rơi được các nữ tu của Mẹ Terexa săn sóc trong các nhà ở Roma, Milano, Bologna, Firenze và Napoli…

Nguồn: Đài Vatican

Published on Sep 4, 2016

GPKONTUM (05/09/2016) KONTUM

 

Nghi Thức Tuyên Thánh Cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

05/09/2016 Leave a comment

Nghi Thức Tuyên Thánh Cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

 

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Sep 4, 2016

GPKONTUM (05/09/2016) KONTUM

Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Thánh lễ Tuyên Thánh cho Mẹ Têrêsa

05/09/2016 Leave a comment

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa

 

XIN KÍNH MỜI

Bản dịch của J.B. Đặng Minh An

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Sep 4, 2016

GPKONTUM (05/09/2016) KONTUM

 

Đêm Hòa Nhạc Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Têrêsa Tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

05/09/2016 Leave a comment

Đêm Hòa Nhạc Bài Thánh Ca dâng Mẹ Têrêsa tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Sep 4, 2016

GPKONTUM (05/09/2016) KONTUM