Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video, Video Bài Giảng > Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Thánh lễ Tuyên Thánh cho Mẹ Têrêsa

Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Thánh lễ Tuyên Thánh cho Mẹ Têrêsa

05/09/2016

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa

 

XIN KÍNH MỜI

Bản dịch của J.B. Đặng Minh An

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Sep 4, 2016

GPKONTUM (05/09/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: