Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Đêm Hòa Nhạc Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Têrêsa Tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

Đêm Hòa Nhạc Bài Thánh Ca Dâng Mẹ Têrêsa Tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

05/09/2016

Đêm Hòa Nhạc Bài Thánh Ca dâng Mẹ Têrêsa tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Sep 4, 2016

GPKONTUM (05/09/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: