Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Nghi Thức Tuyên Thánh Cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

Nghi Thức Tuyên Thánh Cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

05/09/2016

Nghi Thức Tuyên Thánh Cho Mẹ Têrêsa Thành Calcutta

 

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Sep 4, 2016

GPKONTUM (05/09/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: