Archive

Archive for 06/09/2016

Khoá Học Hội Của Bộ Truyền Giáo Dành Cho Các Giám Mục Mới

06/09/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin đăng bản tin của HĐGMVN,

có  đính chính bản tin trước, xác nhận trong

Khoá học hội của Bộ Truyền giáo dành cho các Giám mục mới”,  

36 giám mục từ 9 quốc gia châu Á, trong đó có 6 giám mục Việt Nam (*) là quý Đức cha: Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường; Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá Long Xuyên; Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Kon Tum; Phêrô Nguyễn Văn Hai, Giám mục Vĩnh Long; Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó Bà Rịa; và Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá TGP Tp.HCM.

Xin gia đình Gp. cầu nguyện cho quí Đức Cha mới nói chúng, cho Đức Cha Aloisiô chúng ta chuyên chăm học tập tốt và cầu nguyện liên lỉ để được nhiều Hồng Thiên Chúa, đặng phục vụ Giáo phận nhà.

XIN KÍNH MỜI

 

Khoá học hội của Bộ Truyền giáo dành cho các Giám mục mới

WHĐ (05.09.2016) – Tại Vatican, một Khoá học hội do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) tổ chức dành cho các giám mục mới tại các quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ đã khai mạc hôm qua Chúa nhật, 04 tháng Chín 2016. Khoá học kéo dài 2 tuần quy tụ 94 giám mục mới được bổ nhiệm trong vòng ba năm qua, gồm 42 giám mục từ 19 quốc gia châu Phi, 12 giám mục từ 9 quốc gia châu Mỹ, 4 giám mục từ 2 quốc gia châu Đại Dương và 36giám mục từ 9 quốc gia châu Á, trong đó có 6 giám mục Việt Nam (*) là quý Đức cha: Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường; Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá Long Xuyên; Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Kon Tum; Phêrô Nguyễn Văn Hai, Giám mục Vĩnh Long; Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó Bà Rịa; và Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá TGP Tp.HCM.

XIN XEM TIẾP…