Archive

Archive for 07/09/2016

Vui Vì Tìm Thấy

07/09/2016 Leave a comment

Suy Niệm Lời Chúa Năm C

Chúa Nhật Thường Niên 24 Năm C

Xh 32, 7-11.13-14;1Tm 1,12-17. Lc 15, 1-32

  

VUI VÌ TÌM THẤY

Bài suy niệm

 Phụng vụ hôm nay nói đến một Thiên Chúa luôn có vấn đề phải giải quyết với con người. Trước hết đó là vấn đề của dân Do-thái, cứng đầu cứng cổ, vừa mới được giải phóng khỏi đất nô lệ Ai cập, đã trở mặt, đi đúc tượng bò vàng và sụp lạy tôn thờ ( Bài đọc 1. Xh 32, 7-11.13-14). Rồi tâm sự của thánh Phaolô nói với Timôtê về việc trước đây ngài đã thóa mạ tôn giáo và bắt bớ Ki-tô hữu (Bài đọc 2. 1Tm 1,12-17). Bài Tin Mừng nói về đứa con trai đòi chia gia tài, ra đi ăn chơi phung phí hết sạch tài sản, trở về gia đình vì đói (Tin Mừng Lc 15,1-32). Trong cả ba trường hợp Thiên Chúa không ngừng tỏ ra khoan nhân độ lượng, đầy lòng thương xót và tha thứ tội nhân. Người không quên lời Người đã hứa, Người đã đi bước trước ngay cả đồng bàn ăn uống với những người tội lỗi. Điều Người mong muốn là tội nhân trở về, là tìm gặp điều đã mất, đây là niềm vui lớn được diễn tả trong dụ ngôn đồng bạc đánh mất hay con chiên lạc xa đàn được tìm thấy mà bài Tin Mừng nói đến.

XIN XEM TIẾP…