Archive

Archive for 09/09/2016

Thư Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Góp Ý Dự thảo Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo

09/09/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin chuyển  đến gia đình Giáo phận:

“Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam góp ý Dự thảo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo”

Như trong thư có ghi “chỉ tiếc rằng việc hỏi ý kiến bị giới hạn trong khung thời gian quá chật hẹp (18-31/8/2016), vì thế khó lòng có được những ý kiến rộng rãi và sâu sắc”.

 Tuy nhiên, những góp ý, chỉnh sửa và đề nghị của  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thích hợp nguyện vọng của người có đạo nói chung, của người Công Giáo nói riêng. 

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum nhận xét khái quát về

Dự thảo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo”

 vẫn không dựa trên hai trục:

1/ nguyên tắc “Tự Do Tôn Giáo” là quyền con người, là hạnh phúc người có đạo.

2/và  nguyên  tắc “BỔ TRỢ” . Trong khi đó, xu hướng toàn cầu hóa về mọi mặt, nhất là về Văn Hóa Tôn Giáo đều dựa vào nguyên tắc “Bổ Trợ” này từ nhiều mặt.

XIN KÍNH MỜI

 Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam góp ý Dự thảo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

72/12 Trần Quốc Toản P.8, Q.3 

Tp. Hồ Chí Minh

 

Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, Thiếu Niên và Nhi Đồng,

Quốc Hội Khóa XIV

Chúng tôi đã nhận được Văn thư số 22 / UBVHGDTTN14 của quý Ủy Ban đề nghị góp ý cho Dự thảo 17.8.2016 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, với tinh thần xây dựng để ích nước lợi dân. Việc Quốc hội hỏi ý kiến các tổ chức tôn giáo về Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo là điều đáng trân trọng, bày tỏ thái độ tôn trọng, cầu thị, lắng nghe của những nhà làm luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan trực tiếp đến tác động của bộ luật trên đời sống và hoạt động của họ. Chúng tôi tán thành và hoan nghênh việc làm này của Quốc hội, chỉ tiếc rằng việc hỏi ý kiến bị giới hạn trong khung thời gian quá chật hẹp (18-31/8/2016), vì thế khó lòng có được những ý kiến rộng rãi và sâu sắc. Nhân danh Hội đồng giám mục Việt Nam, chúng tôi, Ban Thường vụ, kính gửi đến Quốc hội một số nhận định và góp ý.

XIN XEM TIẾP…

Góp Ý Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo

09/09/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính chuyển “Góp Ý  Về Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo” của Giáo Phận Bắc Ninh đến cùng gia đình Giáo phận nhà để ý thức tầm quan trọng liên quan đến Luật nầy. Chắc chắc anh em tín hữu kinh cũng như dân tộc trong Giáo phận đã từng kinh nghiệm gặp phải những  lấn cấn trong việc thực thi  liên quan đến  quyền tự do  tôn giáo.

Có một số góp  ý đã đăng lên trên trang truyền thông với những đường dẫn:

http://www.vietcatholic.org/News/Html/189904.htm

http://www.vietcatholic.org/News/Html/189888.htm

XIN KÍNH MỜI

GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Góp ý dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo (pdf)

Kính gửi Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

Nhận được đề nghị của Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam góp ý về Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo đề ngày 16 tháng 8 năm 2016 về việc góp ý dự thảo  Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (sau đây viết tắt là: DTLTNTG).  Chúng con đại diện cho Đức giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và giáo dân có một số nhận định và góp ý như sau:

XIN XEM TIẾP…