Archive

Archive for 11/09/2016

Mừng Kính Sinh Nhật Đức Mẹ 8.9.2016- Ngày Truyền Thống Comitium Pleiku, Gp. Kontum

11/09/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu sinh hoạt của LEGIO MARIAE miền Pleiku:

“Mừng kính sinh nhật Đức Mẹ 8.9.2016- Ngày truyền thống Comitium Pleiku- Kỷ niệm 60 năm Legio hiện diện tại miền Pleiku 1956-2016- Kỷ niệm 12 năm thành lập Comitium  Pleiku 2004-2012”. Thánh lễ do Đức Cha Phê-rô Trần Thanh Chung chủ tế và 20 linh mục đồng tế cùng hơn 1.900 hội viên Legio tham dự”.

GPKONTUM (11/09/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

LEGIO MARIAE MIỀN PLEIKU