Archive

Archive for 16/09/2016

Người Ngoại Đạo Ly Di, Rửa Tội, Cưới Người Công Giáo.

16/09/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bài trình bày về vấn đề: “Người Ngoại Đạo Ly Di, Rửa Tội, Cưới Người Công Giáo” của Linh mục Joseph Bùi-Đức-Tiến, Thẩm Phán, Tòa Án Victoria & Tasmania Australia.

 Đời sông hôn nhân trong xã hội hoàn cầu hóa rất phức tạp, nhưng thường xảy ra. Có thể hình dung như mỗi người đi trên đường lộ khác nhau: đường làng, đường phố, nơi đô thị đông người v.v… Dọc đường có những biển báo, nơi quanh co, chỗ sạt lở, nguy hiểm v.v… Mỗi người cần học biết luật giao thông, tài xế xe có trách nhiệm càng thấu suốt hơn  vì nhiều mạng người trong xe. Đời sống hôn nhân cũng thế: trước khi lập gia đình, mỗi người cần nắm vững nguyên tắc hôn nhân gia đình trong những khóa giáo lý được tổ chức tại giáo xứ; các vị hữu trách với cộng đoàn càng cần nắm bắt giáo luật và những kỷ năng giáo dục sâu sắc hơn.

Chúng tôi thêm vào đây tài liệu như bổ túc của linh mục thuộc giáo phận Kontum: GIUSE TRẦN NGỌC TÍN, Tiến sĩ giáo luật, Giáo sư giáo luật Đại Chửng Viện Huế,  Thẩm Phán, Tòa Án Giáo phận Kontum.

Xin xem phần trình bày trong sách: “GIÁO LUẬT VÀ NHIỆM VỤ THÁNH HÓA”, đường dẫn  trang truyền thông Giáo phận sau đây:

http://giaophankontum.com/Tin-Tuc-Bai-Viet-20XX1003gpkt-Quyen-Bon-Giao-Luat-Va-Nhiem-Vu-Thanh-Hoa.shtml

(2.2-  Tháo gỡ dây hôn nhân do đặc ân thánh Phao-lô , trang 376-385)

GPKONTUM (16/09/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

Người ngoại đạo ly dị, rửa tội, cưới người công giáo.

          Thưa Cha,

          Con có một thắc mắc mà con tin rằng có nhiều người cũng có. Sỡ dĩ con khẳng định như vậy là vì khi vấn đề được đặt ra, nhiều kẻ “có đạo” không đồng ý với nhau, cãi cọ, tranh luận một hồi rồi chuyện đâu cũng vào đó, chẳng ai chắc chắn vấn đề là thế nào.

XIN XEM TIẾP…