Archive

Archive for 23/09/2016

Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới Tại Assisi 2016

23/09/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu “Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới Tại Assisi 2016”:

I- ĐOẠN VIDEO CLIP

II- Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài suy niệm theo chủ đề của Ngày này

XIN ĐÓN XEM

I- ĐOẠN VIDEO CLIP

II- Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài suy niệm

 

Ngày Thế giới cầu nguyện cho h bình 2016:

Bài suy niệm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi cầu nguyện liên tôn Assisi

WHĐ (21.09.2016) – Chiều 20-09, tại Assisi, trong khuôn khổ Ngày Thế giới cầu nguyện cho hoà bình 2016, trước sự hiện diện của các vị đại diện những tôn giáo lớn trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài suy niệm theo chủ đề của Ngày này – Khao khát hoà bình. Đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hoá – như sau:

* * *

 Cùng quy tụ trước Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta nghe lời “Tôi khát” (Ga 19, 28) của Chúa vẫn đang vọng đến chúng ta. Đối với con người, khát là đòi hỏi khẩn thiết hơn đói, nên cũng dữ dội và khổ sở nhất. Vậy chúng ta hãy chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã vì lòng thương xót mà trở nên một người nghèo túng trong nhân loại. Chúa khao khát những gì? Hẳn nhiên là khát nước, điều thiết yếu đối với sự sống. Nhưng trên hết, là khát tình thương yêu, yếu tố cần thiết không kém để sống ở đời. Người khát khao ban cho chúng ta nước hằng sống của tình yêu nơi trái tim Người. Tiên tri Giêrêmia diễn tả Thiên Chúa cảm kích về tình yêu của chúng ta: “Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ, tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn” (Gr 2,2). Nhưng cũng cho thấy Chúa đau khổ vì con người vong ân, bội nghĩa bạc tình – lời Chúa như cũng đang nói hôm nay – “Chúng đã bỏ Ta là suối nước hằng sống, rồi làm cho mình những hồ nứt rạn, sứt mẻ, không giữ được nước” (Gr 2,13). Đó là bi kịch của “trái tim khô cằn”, của tình yêu không được đáp lại, một bi kịch tái diễn trong Tin Mừng, khi nghe Chúa Giêsu nói “Tôi khát”, một người liền mang cho Người dấm chua, tức rượu đã hỏng. Như lời thánh vịnh tiên báo: “Con khát nước, chúng lại cho uống giấm chua” (Tv 69,22).

XIN XEM TIẾP…