Chia Sẻ Và Trao Ban

24/09/2016

CHIA SẺ VÀ TRAO BAN

“Con ơi, hãy  nhớ lại: suốt đời con,
con đã nhận phần phước của con rồi;
còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn 
những bất hạnh.

Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải

chịu khốn khổ”. (Lc 16,25)

 

Vốn ham hố gian tham tiền của

Pha-ri-siêu giễu Đức Giêsu

Khi Người dạy phải khước từ

Để làm tôi Chúa tâm tư vẹn toàn

 

Chúa kể chuyện một ông phú hộ

Xài bạc tiền phở lở sướng thân

Nhưng không giúp kẻ cơ bần

Cạnh ông lây lất ở gần bàn ăn

 

Chẳng mấy chốc cuộc trần chấm dứt

Ông phải xuống cảnh vực khổ đau

Vì xưa cánh cổng nhà giàu

Khuất tầm Nước Chúa cách ngăn kẻ nghèo

 

La-da-rô gieo vào lòng Chúa

Phận khốn cùng Chúa đổ hồng ân

Dẫu nơi khổ ải gian trần

Vẫn luôn kiên vững trong ngần niềm tin

 

Đức Giêsu vì tình thương mến

Quên phận mình Thiên Chúa cao xa

Xuống làm người thế chúng ta

Sống lòng thương xót như Cha trên Trời

 

Trước mặt Chúa con người cao quý

Là công trình sáng tạo Ngôi Cha

Ngôi Con máu đổ chan hòa

Ngôi Ba thánh hóa nên tòa siêu nhiên

 

Xin cho con vững niềm bác ái

Biết sử dụng của cảiChúa ban

Giúp người nghèo khó gian nan

Mai sau hưởng phúc vinh quang Nước Trời

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (24/09/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: