Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Video > Sống Chuỗi Mân Côi

Sống Chuỗi Mân Côi

02/10/2016

Sống Chuỗi Mân Côi

“Sứ thần vào nhà trinh nữ và

nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng

đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng

Bà” (Lc 1, 28)

 

Đức Trinh Nữ tinh tuyền thánh thiện

Vừa đáp lời Thiên Sứ: XinVâng

Chúa Giêsu Đấng Cứu gian trần

Trong lòng Mẹ hóa thành nhục thể

 

Trên chiếc xe cỗi già buồn tẻ

Chở loài người về bến thiên thu

Có Mẹ yêu bên Chúa Giêsu

Biến thế giới thành ngày đại lễ

 

Ngày Tình Yêu vui mừng gặp gỡ

Em-ma-nu-el Đấng ở cùng

Nơi lòng Mẹ thánh rất khiêm cung

Vì nhân loại khốn cùng tội lỗi

 

Ngày nay Đức Kitô hiển ngự

Trong kẻ nghèo lữ thứ trần ai

Kẻ lầm đường vô vọng tương lai

Người nhắc nhở đoái hoài thương xót

 

Ôi Mẹ thánh tốt lành dịu ngọt

Xin giúp con nhờ chuỗi Mân Côi

Quyện vầng tim với Chúa Đất Trời

Và Mẹ yêu trong từng giây phút

 

Mẹ có Chúa ở cùng chứng thực

Thiên Chúa Cha Hằng Hữu thiên thu

Là báu tàng nguyện ước tâm tư

Của loài người qua bao thế hệ

 

Con theo Mẹ suốt đời nhân chứng

Đường gian trần sống chuỗi Mân Côi

Maria dẫn lối loài người

Về đích điểm chính là Thiên Chúa

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM ((02/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: