Home > Gia Đình Ơn Gọi, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, LM-Tu Sĩ, TinTức, Video, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cầu Nguyện Cho Sr. Lucia Trần Thị Anh Lê

Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cầu Nguyện Cho Sr. Lucia Trần Thị Anh Lê

05/10/2016

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN CHO Sr LUCIA TRẦN THỊ ANH LÊ

TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG QUÝ, KONTUM

4-10-2016

Nữ tu LUCIA TRẦN THỊ ANH LÊ, thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa KiTô,

tuyên khấn trọn đời ngày 3-10-2016 do Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ,

nguyên Giám mục GP. Phú Cường chủ tế

tại Nhà Mẹ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa KiTô

XIN KÍNH MỜI

Published on Oct 4, 2016

NGUỒN: MAI TỰ CƯỜNG

GPKONTUM (05/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: