Bài Ca Tạ Ơn

07/10/2016

 Bài Ca Tạ Ơn

“Chín người kia đâu?
Sao không thấy họ trở lại
tôn vinh Thiên Chúa?”

(Lc 17, 17-18)

 

 

Giữa vùng biên giới sống lất lây

Giêsu bỗng đến trong một ngày

Mười người phong hủi vừa thấy Chúa

Đồng thanh lớn tiếng bái lạy Thầy

 

Giêsu Đức Chúa xin xót thương

Chúa thương người bất kể giáo lương

Hãy trình diện cùng hàng tư tế

Tất cả được sạch lúc đi đường

 

Nhưng chỉ có một người Tạ ơn

Ơn chữa lành thật quý giá hơn

Và còn đây ơn làm con Chúa

Gặp được Người thỏa nỗi chờ mong

 

Con Thiên Chúa:bài ca Tạ ơn

Dâng lên Cha mọi lúc vui buồn

Làm hiến lễ đền thay nhân thế

Phận yếu hèn khinh bạc vô ơn

 

Sống Tin Mừng là sống Tạ ơn

Ơn bệnh tật gian khó tủi hờn

Hay ngọt bùi ấm êm cuộc sống

Tất cả là bài ca tạ ơn

 

Với Giêsu thao thức Tin Mừng

Suốt thời gian chờ ngày cánh chung

Hãy làm cho nhiều người nhận biết

Họ được Chúa yêu thương nghìn trùng

 

Con nguyện ước từ khắp muôn phương

Ai nấy đều vội vã lên đường

Đi trình diện Đấng ban nguồn sống

Lời Tạ Ơn vang vọng miên trường

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (07/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: