Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung

21/10/2016

Uỷ ban Mục vụ Di dân / HĐGMVN

 Nguồn: WHĐ

 GPKONTUM (21/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: