Home > Các Giáo Xứ, GiáoPhận, Hình Ảnh, TàiLiệu > Thư Mời Đăk Tân

Thư Mời Đăk Tân

21/10/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thư Mời Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

GPKONTUM (21/10/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: