Home > Giáo Hội Việt Nam, TinTức > Uỷ Ban Mục Vụ Di Dân: Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Thư Ký Nhiệm Kỳ 2016-2019

Uỷ Ban Mục Vụ Di Dân: Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Thư Ký Nhiệm Kỳ 2016-2019

21/10/2016

Uỷ ban Mục vụ Di dân / HĐGMVN

 Nguồn: WHĐ

 GPKONTUM (21/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: