Được Nên Công Chính

23/10/2016

ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH

“Người này, khi trở xuống mà về

nhà, thì đã được nên công chính rồi,

còn người kia thì không” (Lc 18, 14)

 

Trong Đền Thánh hai người cầu nguyện

Người kia xin Thiên Chúa chấm công

Việc lành đức độ của ông

Huênh hoang kể lể căng phồng cái tôi

 

Còn người này xin ơn tha thứ

Nhận thức mình thực sự hư không

Tháng năm tội lỗi chất chồng

Khiêm cung sám hối tấm lòng xót xa

 

Nhưng Chúa chỉ yêu thương tha thứ

Không ngồi tòa xét xử đời tư

Phân chia giai cấp loại trừ

Như người Biệt phái hư danh kiếm tìm

 

Người thu thuế là người chân chính

Bởi ông luôn cảm thấy mình cần

Hồng ân tha thứ lỗi lầm

Lương tâm mở trói tội nhân phục hồi

 

Người thu thuế tuyệt vời diễm phúc

Nhận biết mình được Chúa thứ tha

“Người này khi trở về nhà

Được nên công chính” vang xa Tin Mừng

 

Lời cầu nguyện của người thu thuế

Liên đới cùng đoàn lũ tội nhân

Được Con Thiên Chúa xuống trần

Máu hồng cứu chuộc đỡ nâng phận người

 

Lạy Chúa Trời, thân con yếu đuối

Xin dâng Người tội lỗi của con

Tâm can ngày tháng héo hon

Chúa thương tha thứ chúc tôn Danh Người.

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (23/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: