Home > Thư Mục Vụ Giám Mục, Văn Thư-Thông Báo > Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Của Đức Giám Mục Giáo Phận

Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Của Đức Giám Mục Giáo Phận

24/10/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Gia Đình Giáo Phận thư kêu gọi giúp đỡ của Đức Giám Mục Giáo Phận.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (24/10/2016) KONTUM

XIN CLICK

THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỠ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

 

Advertisements
%d bloggers like this: