Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức, Video > Thời Sự TuầnQua 25/10/2016: Kitô Hữu Iraq Phấn Khởi, Vui Mừng, Hy Vọng

Thời Sự TuầnQua 25/10/2016: Kitô Hữu Iraq Phấn Khởi, Vui Mừng, Hy Vọng

26/10/2016

Thời sự tuần qua 25/10/2016: Kitô hữu Iraq phấn khởi, vui mừng, hy vọng
 

XIN KÍNH MỜI

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (26/12/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: