Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh Tâm Theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

Tĩnh Tâm Theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

27/10/2016

Kontum, ngày 25.10.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 11.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

* Thời gian, Địa điểm và Nội dung: Tùy Cha Quản Hạt ấn định.

* Thành phần tham dự: 

– Quý Cha,

– Đại diện các cộng đoàn Dòng Tu,

– Đại diện Ban Chức Việc, Yao Phu của mỗi Giáo Xứ.

* Kính xin Quý Cha Quản Hạt vui lòng nộp biên bản ngày tĩnh tâm về Văn Phòng TGM. (có thể gửi qua email)

* Tiền Truyền Giáo: Xin Quý Cha gửi về:

– Miền Kontum: Lm Luy Nguyễn Quang Hoa, TGM Kontum

– Miền Pleiku: Lm Đaminh Đinh Quang Vinh, nhà thờ Thánh Tâm, Pleiku.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (27/10/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: