Home > Văn Phòng Các Giáo Xứ, Văn Thư-Thông Báo > Thiệp Mời Giáo Xứ An Mỹ

Thiệp Mời Giáo Xứ An Mỹ

30/10/2016

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời của Giáo Xứ An Mỹ, hạt Pleiku. (xin mở file kèm).

VPTGM.

GPKONTUM (30/10/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

Advertisements
%d bloggers like this: