Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó Ông Cố Gioan Baotixita

Cáo Phó Ông Cố Gioan Baotixita

03/11/2016

Văn Phòng TGM xin kính báo:

TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum,

và Gia đình Linh mục GB. Trần Quang Truyền

hiện là linh mục Chính Xứ Chính Tòa Kontum

Trân trọng báo tin

Ông Cố Gioan Baotixita Trần Quang Lĩnh
Sinh năm 1924, tại Hà Tĩnh

Đã được Chúa gọi về lúc 00h25 Thứ Năm ngày 03. 11. 2016

Hưởng thọ 93 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 05h00 sáng Thứ Bảy, ngày 05.11.2016

tại Nhà Thờ Thánh Mẫu, Giáo Phận Đà Lạt.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố Gioan Baotixita mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 VPTGM kính báo

GPKONTUM (03/11/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: