Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Thiên Chúa Của Kẻ Sống

Thiên Chúa Của Kẻ Sống

05/11/2016

    THIÊN CHÚA KẺ SỐNG

“Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống,

vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

(Lc 19, 38)

 

Nhân cơ hội những người Xa-Đốc

Tranh luận về kẻ chết phục sinh

Chúa liền giải thích niềm tin

Loài người sống lại nhờ tình thương Cha

 

Chúa cho biết đời này thiên hạ

Mãi lo toan dựng vợ gả chồng

Nhưng ai đáng hưởng Nước Trời

Sẽ như thiên sứ rạng ngời phúc ân

 

Đưa chứng cứ muôn dân sống lại

Lúc Mô-sê nhìn thấy bụi gai

Cháy bừng mà chẳng hư hoai

Ngài thương mạc khải thánh oai rạng ngời

 

Ngài là Chúa của Áp-ra-ham

I-sa-ác và nhà Gia-cóp

Những người đang sống cõi Trời

Dẫu cho họ đã qua đời khi nao

 

Tin Mừng Chúa đặt vào môi miệng

Khắc vào tim xao xuyến chúng con

Chúa là Thiên Chúa tổ tiên

Ông bà cha mẹ dịu hiền mến thương

 

Ngài là Chúa miên trường sự sống

Để những ai đang sống dương gian

Tin vào Lời Chúa vững vàng

Người cho sống lại hợp hoan muôn đời

 

Chúa Kẻ Sống chiếu ngời hy vọng

Và niềm vui cuộc sống chúng con

Đấng cho sống lại xác hồn

Danh Ngài Chí Thánh trường tồn tháng năm

 

Nt. Bích Ngọc

GPKONTUM (05/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: