Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Giáo Phận Qui Nhơn – Nạn Văn Thân

Giáo Phận Qui Nhơn – Nạn Văn Thân

11/11/2016

GIÁO PHẬN QUI NHƠN – NẠN VĂN THÂN

Chúa nhật sắp tới (13/11) mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, chúng tôi xin ghi lại đây “cuộc tàn sát man rợ gieo rắc sự kinh hoàng do Văn Thân gây nên trên lãnh địa Giáo phận Qui Nhơn (vào năm 1885) đối với người Kitô giáo.

Thời gian bắt đạo trên đất nước Việt Nam kéo dài từ 1580 và kết thúc vào năm 1888. Với nhiều hình khổ đa dạng: lưu đày, lao tù, gông cùm, xiềng xích, xử trảm, xử giảo, bá đao, thiêu sống, lăng trì. Kết quả không phải chỉ có 117 vị tử đạo được phong hiển thánh mà thôi, nhưng ước tính có đến 300.000 vị được phúc tử đạo.

Thời kỳ bắt đạo, nạn Văn Thân sát hại những người tin Đạo Chúa (năm 1885) trên đất nước Việt, cách tàn bạo không thua kém gì Giáo Hội Rôma vào thế kỷ đầu, khi Kitô giáo mới phôi thai.

Nhớ lại di ngôn bất hủ của văn sĩ công giáo Tertulianô để : “Máu các vị Tử đạo là hạt giống sinh người Ki tô hữu” (Sanguis Martyrum semen Christianorum), người Kitô giáo sống chứng nhân niềm tin của mình như thế nào dù trong thời kỳ thuận lợi hay khi bị cấm cách?

Chúng tôi xin chuyển đến quí Gia đình Giáo Phận đề tài nghiên cứu nầy bằng PDF. Nhưng văn bản dạng thức Word được chuyển tải theo đường dẫn sau đây:  http://truyen-tin.net/ViewNewsDetail.aspx?tabid=111&NewsPK=19509

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

GIÁO PHẬN QUI NHƠN – NẠN VĂN THÂN

GPKONTUM (11/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: