Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa và Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuénot Thể

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa và Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuénot Thể

12/11/2016

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Gia Đình Giáo Phận, Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa và Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuénot Thể:

* Thời gian: 05g30 sáng Thứ Hai, ngày 14.11.2016

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục đỏ.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (12/11/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: