Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó Ông Cố Micael Rơchăm Bleo Vừa Qua Đời

Cáo Phó Ông Cố Micael Rơchăm Bleo Vừa Qua Đời

15/11/2016

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Nữ tu Magaritta Bai

Thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum.

Trân trọng báo tin

Ông Cố Micael Rơchăm Bleo
Sinh năm 1947, tại Làng Đăk Rơ Tiêng, xã Đăk Kơ La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum,

Thuộc Giáo xứ Kon Trang Mơ Nẫy, Giáo Hạt Đăk Hà, Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 11h00 Thứ Hai, ngày 14. 11. 2016

Hưởng thọ 69 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14h30 Thứ Ba, ngày 15.11.2016

tại Nhà Thờ Kon Trang Mơ Nẫy, xã Đăk Kơ La, huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố Micael mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 VPTGM kính báo

GPKONTUM (15/11/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: