Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa Và Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuénot Thể

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa Và Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuénot Thể

15/11/2016

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Và Kính Thánh Tổ Stêphanô Cuênot Thể 

Thánh Tổ Giáo Phận  &  Bổn Mạng Hội Yao Phu.

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu cùng toàn thể gia đình Giáo phận Thánh Lễ Bế Mạc Năm Lòng Thương Xót Chúa và cũng là Lễ kính Thánh Giám Mục Stêphanô Cuênot Thể, Thánh Tổ Giáo phận đã chết rũ tù  đúng 155 năm tại thành Bình Định (14/11/1861  –  14/11/2016) và là Thánh Bổn Mạng Hội Giáo phu.

5 giờ 30 sáng,  Thánh Lễ đồng tếtại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum bắt đầu. Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận chủ tế, Đức Cha Phê rô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Giáo phận, trên 90 linh mục đồng tế, đông đảo quí thầy, quí nam nữ tu sĩ và trên 9.000 anh em tín hữu kinh cũng như dân tộc hiệp thông dâng lễ, đặc biệt cầu cho Đức Cha Phê rô thọ đúng 90 tuổi được thánh đức và luôn mạnh khỏe.

Chúng tôi xin giới thiệu

PHẦN  I

NHẬP LỄ & PHẦN PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

qua ĐOẠN VIDEO CLIP sau đây

 

GPKONTUM (15/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: