Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Đêm Canh Thức Mừng Lễ Thánh Stêphanô Cuênot Thể Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 13/11/2016

Đêm Canh Thức Mừng Lễ Thánh Stêphanô Cuênot Thể Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 13/11/2016

16/11/2016

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu ĐOẠN VIDEO CLIP:

ĐÊM CANH THỨC TĨNH TÂM MỪNG LỄ THÁNH TỔ CUÊNOT

TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KON TUM 13 /11 / 2016.

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN :  Cuong Mai Tu

GPKONTUM (16/11/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: