Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh và Mừng Thánh Tổ Cuênot Thể ngày 14/11/2016

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh và Mừng Thánh Tổ Cuênot Thể ngày 14/11/2016

16/11/2016

THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH

& MỪNG THÁNH TỔ CUÉNOT GP KONTUM 14 11 2016

PHẦN 2: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ – ĐGM. GP. KON TUM BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH

NGUỒN : Cuong Mai Tu

Published on Nov 15, 2016

GPKONTUM (16/11/2016) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: