Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố André Rannou

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố André Rannou

17/11/2016

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha: Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố André Rannou tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, vào lúc 5g00 sáng thứ Sáu, ngày 18.11.2016, do Đức Cha Aloisiô chủ tế. Xin Quý Cha hiệp thông cầu nguyện.

VÀI DÒNG TIỂU SỬ

 

 

Cha André RANNOU sinh ngày 18 tháng 08 năm 1926 tại Landrévaizec (Finistère).

Vào chủng viên thừa sai MEP,

Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 06 năm 1951.

Ngài lên đường đến miền truyền giáo Kontum, trước hết học tiếng Việt, và tiếng Bahnar, sau đó trông coi giáo xứ Kon Jơdreh.

Năm 1961, ngài chuyên chăm phục vụ ơn kêu gọi, sau đó vào năm 1966 ngài trở lại Kontum phụ trách vùng Mang Yang. Ngài cũng trông nom việc dịch thuật Kinh Thánh tiếng Bahnar.

Năm 1975 bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Năm 1977 Ngài phụ trách trụ sở Cité Saint-Pierre (Lourdres); đại diện cho những cộng đoàn tín hữu người di dân.

Năm 1980 -1984 ngài là cha sở Carqueiranne (Var);

Bề trên nhà Lauris vào năm 1989;

Chánh xứ Garges-les-Gonesses từ năm 1993 đến 1997

Bề trên nhà Montbeton từ năm 1997 đến 2000 và ngài nghỉ dưỡng nơi này vào năm 2003.

Ngài qua đời tối ngày 12.11.2016, tại Montbeton.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (17/11/2016)

Advertisements
%d bloggers like this: