Home > GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Tiếp Đón Quý Khách Dự Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thơ Tân Lập, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum

Tiếp Đón Quý Khách Dự Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thơ Tân Lập, H. Kon Rẫy, tỉnh Kontum

17/11/2016

TIẾP ĐÓN QUÝ KHÁCH DỰ LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ TÂN LẬP,

H. KON RẪY, TỈNH KONTUM, NGÀY 16 11 2016

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (17/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: