Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Video > Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cố Linh Mục André Rannou tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, Lúc 5g00 Sáng Thứ Sáu, ngày 18.11.2016, do Đức Cha Aloisiô Chủ Tế

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cố Linh Mục André Rannou tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, Lúc 5g00 Sáng Thứ Sáu, ngày 18.11.2016, do Đức Cha Aloisiô Chủ Tế

18/11/2016

Thánh Lễ cầu nguyện cho Cố Linh mục André Rannou tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum,

lúc 5g00 sáng thứ Sáu, ngày 18.11.2016,

do Đức Cha Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám mục Giáo phận chủ tể,

cùng 20 linh mục đồng tế ,

và đông đảo nam nữ tu sĩ và anh em tín hữu kinh cũng như dân tộc tham dự cầu nguyện.

Một vài nét tiểu sử của Cha André RANNOU

Cha André RANNOU sinh ngày 18 tháng 08 năm 1926 tại Landrévaizec (Finistère).
Vào chủng viên thừa sai MEP,
Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 06 năm 1951.
Ngài lên đường đến miền truyền giáo Kontum, trước hết học tiếng Việt, và tiếng Bahnar, sau đó trông coi giáo xứ Kon Jơdreh.
Năm 1961, ngài chuyên chăm phục vụ ơn kêu gọi, sau đó vào năm 1966 ngài trở lại Kontum phụ trách vùng Mang Yang. Ngài cũng trông nom việc dịch thuật Kinh Thánh và sách Hlabar Khop  (sách hát và sách kinh) tiếng Bahnar.
Năm 1975 bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Năm 1977 Ngài phụ trách trụ sở Cité Saint-Pierre (Lourdres); đại diện cho những cộng đoàn tín hữu người di dân.
Năm 1980 -1984 ngài là cha sở Carqueiranne (Var);
Bề trên nhà Lauris vào năm 1989;
Chánh xứ Garges-les-Gonesses từ năm 1993 đến 1997
Bề trên nhà Montbeton từ năm 1997 đến 2000 và ngài nghỉ dưỡng nơi này vào năm 2003.

Ngài qua đời tối ngày 12.11.2016, tại Montbeton.

 XIN KÍNH MỜI

 

Phuong Nha

Published on Nov 18, 2016

GPKONTUM (18/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: