Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Tạ Ơn, Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Đăk Tân Phần I

Thánh Lễ Tạ Ơn, Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Đăk Tân Phần I

18/11/2016

THÁNH LỄ TẠ ƠN & ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ ĐĂK TÂN,

KON RẪY, KON TUM 16.11.2016 

PHẦN I:

– PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – BÀI GIẢNG CỦA ĐGM. ALOISIÔ, GM. GP. KON TUM –

NGHI THỨC LÀM PHÉP & ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ ĐĂK TÂN,

KON RẪY, KON TUM –

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu

Published on Nov 17, 2016
GPKONTUM (18/11/2016) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: